Odbiory techniczne budynków, mieszkań

Najważniejsza korzyść płynąca z kontroli technicznej mieszkania lub budynku wykonanej przez fachowca to oszczędność.

Podczas odbioru wskazujemy usterki, wady  budynku lub mieszkania, które są niezgodne z Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi, a także z umową podpisaną ze sprzedającym. Skrupulatny odbiór budowlany budynku, mieszkania daje pewność, że przed zakupem, lub odbiorem kluczy zauważone zostaną wszystkie usterki, mankamenty.

Pozwala to uniknąć w okresie późniejszym dodatkowych kosztów i problemów związanych z wykończeniem. Najczęściej zauważane usterki/ wady występujące w odbieranych obiektach to: porysowane okna, Zmniejszona powierzchnia, nierówne, odpadające tynki, krzywe ściany, zadrapane drzwi, niezgodność wykonanego mieszkania z standardem w umowie lub projektem. Wszystkich tych problemów,  kosztów, można uniknąć wynajmując do pomocy

Podczas odbioru sprawdzamy min.:

 • powierzchnię
 • zgodność wykonanego budynku, mieszkania z umową
 • tynki;
 • posadzki;
 • stolarkę okienną i drzwiową;
 • obróbki blacharskie;
 • elementy balkonów;
 • stan ogólny instalacji sanitarnych;
 • stan ogólny instalacji elektrycznych;
 • wysokość pomieszczeń;
 • powierzchnię użytkową

Cennik usług ustalamy indywidualnie z klientem. Zależy on przede wszystkim od powierzchni użytkowej budynku lub lokalu oraz lokalizacji.

Ceny odbiorów mieszkań zaczynają się od 300zł, natomiast domów jednorodzinnych od 500 zł.

Odbiory wykonujemy w oparciu o Polskie Normy:

PN - 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN - 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN - 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN - 76/8841-22 Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.

PN - 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.