Kierownik budowy

Kierownik budowy jest to osoba zarządzająca procesem realizacji budowy, i zapewniająca realizację inwestycji zgodnie z projektem.

Dobry kierownik budowy stanowi bardzo duże wsparcie dla inwestora podczas realizacji inwestycji. Nadzorujemy jakość wykonania prac wykończeniowych, odbieramy wykonane roboty budowalne od wykonawców tak, by mieli Państwo pewność, że wszystko zostało wykonane prawidłowo, w dobrej jakości

Oferujemy profesjonalny nadzór nad budową domów jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych, usługowych, jak również i magazynów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kierowaniu budowami oraz kontrolą jakości wykonywanych prac.

Jako jedne z podstawowych obowiązków kierownika budowy ustawa Prawo budowlane wymienia:

 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

Współpraca z nami rozpoczyna się od spotkania, na którym zapoznajemy się z projektem budowlanym, najlepiej przedstawicielem wybranego przez Państwa wykonawcy, doradzamy Państwu, które etapy budowy warto skontrolować oraz omawiamy wątpliwości techniczne.

W trakcie trwania realizacji budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace które ulegają zakryciu lub zanikające, w trakcie trwania budowy.

Podstawowymi etapami budowy na jakich powinniśmy być to:

 • kontrola gruntu pod fundamenty budynku
 • kontrola zbrojenia fundamentów;
 • kontrola izolacji przeciwwilgociowych;
 • kontrola zbrojenia stropu;
 • kontrola wieńca i rdzeni ścian kolankowych;
 • kontrola konstrukcji dachu;
 • zakończenie budowy, wypełnienie niezbędnych dokumentów

            W trakcie kontroli etapów budowy wszelkie uwagi, zastrzeżenia są od razu zgłaszane do Państwa oraz do wykonawcy robót. W razie potrzeby są także zapisywane w dzienniku budowy lub w oddzielnym protokole wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości. Podczas wykonywanych wizyt na terenie budowy wypełniany jest również dziennik budowy.

Koszt pełnienia funkcji Kierownika Budowy przy budowie domu jednorodzinnego średniej wielkości wynosi orientacyjnie 2500 zł. Ilość wizyt ustalana jest indywidualnie z Inwestorem.